Razem walczymy z dyskryminacją, nienawiścią i wykluczeniem. Rozbieramy na czynniki pierwsze uprzedzenia, zjawisko propagandy, mowy nienawiści, aby im zapobiegać.

Dajemy nowe inspiracje i pomoc edukacyjną dla bardziej otwartych i tolerancyjnych społeczności lokalnych.

Fundacja Ad Lucem

Ad Lucem Foundation

 United against discrimination, hate and exclusion, we discharge bais, predjudice, decipher stereotypes and hate speech, nationalist propaganda mechanisms to be able to understand them and consequently to be able to avoid them.

Our aim is to inspire and aid through education in creation of more tolerant, open and bias free communites.