Empathy Project/ Projekt Empatia

Empathy is the highest form of intelligence

 

Project Empathy is the outcome of several events. One of them is the project that Reachout Foundation(www.reachoutfoundation.org.in), has been running in Alok Bharti Public School, in Delhi, India, for the last 4 years: The India Project: Say No To Discrimination.

The project highlighted that we need more empathetic feelings and compassionate actions in the schools in order to nurture happier individuals and emotionally safe zones for children. This would be helpful in addressing bullying, stereotyping, prejudices and biases too.

The pandemic, if anything has tested all of us in some way or another, of our kindness, compassion and ability to feel empathy towards others. This traumatic world event has also been one of the reasons why it became necessary to bring empathy in our every day discourse.

Looking closely Empathy is at the other end of the spectrum where discrimination is on one end. Vulnerability is an essential component of empathy. When we are courageous enough to open ourselves up without masks, telling our stories without editing, we create space for an empathetic connection.

In a world ravaged by the pandemic, we need more words of kindness and compassionate actions towards each other.

Children and young minds are the breeding grounds where seeds to form a new world order can be sown. Therefore Project Empathy looks forward to facilitating experiences for the stakeholders in the schools, for them to explore a what is empathy and what empathy in NOT.

Ultimately PE hopes to steer students, teachers and parents towards bringing empathy into action, on an everyday basis.

Vision

·      To understand empathy and bring it into practice for a wholehearted living.

·      Making space for compassion on a day to day basis.

 

The project is currently continued in cooperation with Ad Lucem Foundation.  All together the project involves 110 children ( age 5-13) from New Delhi and Poland.

 

Uczniowe ze szkoły Alok Bharti Public School w Delhi.

Pr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt Empatia jest efektem końcowym różnych wydarzeń. Jednym z nich jest projekt, który Fundacja Reachout (www.reachoutfoundation.org.in), realizowała w Szkole Publicznej Alok Bharti Public School, w Delhi, Indiach przez ostatnie 4 lata : projekt nosi nazwę Projekt Indie: Powiedz Nie Dyskryminacji

Projekt ten podkreślał, że potrzebujemy więcej uczucia empatii oraz akcji współczucia w szkołach, by wychowywać szczęśliwsze  nowe pokolenia oraz stwarzać strefy bezpieczeństwa dla dzieci. Pomaga to lepiej radzić sobie ze znęcaniem się, stereotypizacją, uprzedzeniami i dyskryminacją.

Podczas pandemii Covid-19 zostaliśmy wszyscy w taki czy inny sposób poddani testowi: na dobroć, współczucie oraz umiejętność empatycznego odnoszenia się do innych. Ten traumatyczny krajobraz był również jednym z powodów, dla których zdecydowaliśmy się wprowadzić empatię w nasz codzienny język.

Patrząc dokładniej Empatia jest biegunem przeciwnym do dyskryminacji. Nasza czułość to konieczny element empatii. Jeśli jesteśmy  wystarczająco odważni, by otworzyć się bez masek, opowiadając o swoich doświadczeniach bez edytowania siebie, tworzymy przestrzeń do połączenia się z innymi poprzez empatię.

W świecie zranionym przez pandemię potrzebujemy więcej słów dobroci i współczucia dla siebie na wzajem.

Dzieci i młode umysły są doskonałym podłożem na którym warto zasiać nasiona nowego , lepszego świata jutra. Dlatego też projekt Empatia ułatwia wszystkim biorącym w nim udział  uczenie się czym jest empatia i czym empatia nie jest.

 Projekt Empatia ma w swoim założenie zainspirowanie studentów, nauczycieli oraz rodziców do stosowania empatii na co dzień.

 Cel projektu:

·      Rozumieć czym jest empatia I umieć używać jej we własnym życiu

·      Tworzenie przestrzeni dla empatii na co dzień 

 Projekt Empatia jest aktualnie realizowany przez Fundację Ad Lucem i dzieci z Niepublicznego Przedszkola Chata Skrzata w Węgrzcach. Projekt jest równolegle realizowany w Szkole Publicznej Alok Bharti ( Dehli) Łącznie w projekcie bierze udział 110 dzieci. 

 

Poniżej wybrane prace naszych uczestników:

 

Dzieci w wieku 5-6 lat:

Dzieci 12-13 lat

PERSPECTIVE TAKING EXERCISE- PROJECT EMPATHY