Nasza misja - Our mission

Misja Fundacji Ad Lucem

Misją fundacji jest wspieranie przeciwdziałania zjawiskom takim jak uprzedzenie, nienawiść i wykluczenie społeczne.

Wspomaganie inicjatyw obywatelskich w walce z rasizmem, hejtem, nacjonalizmem. Wyjaśnianie działania propagandy i jej niebezpieczeństw.

Jako Fundacja będziemy wspierać wiedzą młodzież, tak by   inspirować , dawać narzędzia do lepszego rozumienia innych kultur,  dawać alternatywę do środowisk skrajnej prawicy.

 Pragniemy dawać  młodzieży lokalnym społecznościom wiedzę i narzędzia pomagające otwierać się na dialog, różnorodność i tolerancję.

Naszą misję realizujemy we współpracach z NGO z całego świata, tak by pomagać tworzyć tolerancyjne i świadome przyszłe pokolenia.

_____________________________________________________________

MISSION

Ad Lucem Foundation`s mission is to educate young people, children as well as adults to better understand mechanism of bais, discrimination, exclusion and creation of nationalisms.

Our programs are meant to provide young people with tools and knowledge to effectively counter hate speech, discrimination and be an alternative to the growing influence of extreme right groups.  Through building empathy, awareness  we wish to help in creating more open, tolerant communities.


We regularly share and exchange experiences
and programs with foreign NGOs` to learn to counter racism, intolerance, discrimination,  creating networks dedicated to work on more inclusive society of tomorrow.

Współpracujemy z: